اینجا تمکوک است؛ جایی برای رشد،یادگیری و خلق ایده‌های جدید. معرفی کسب وکار شما. اینجا در کنار هم برای چالش‌ها راه‌حل پیدا می‌کنیم، تجربه کسب می‌کنیم و بر سبک زندگی میلیون‌ها نفرتاثیر‌گذاریم. برای پیوستن به تمکوک، می‌توانید موقعیت شغلی متناسب با توانمندی‌هایخود را در این صفحه پیدا کرده و برای همکاری و معرفی اقدام کنید.
فرصت‌های شغلی             

شعارتمکوک :   تولید پشتیبانی ها و مانع زدای ها    هدف تولید ملی و معرفی محصولات ملی

تمکوک با هدف معرفی و تبلیغ محل کسب و کار شمابدون هزینه های اضافی آغاز به کار کرد. امتیاز برند تمکوک توسط آقای مددی در تمامی مراجع قانونی ثبت شده است.