منشی

۲۰۰ روز پیش در ساری
  • شهرمازندران / ساری
  • نوع آگهیدرخواستی
  • قیمت توافقی
توضیحات

به یک منشی جهت کار در دفتر فروش تجهیزات پزشکی در شهر ساری نیازمندیم