فروش زمین آماده ساخت

۸۸ روز پیش در آذربایجان شرقی
  • شهرآذربایجان شرقی
  • نوع آگهیفروشی
  • قیمت ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات

قطعه ۶۵۸ منظریه