مشاور کسب و کار

۴۸ روز پیش در آذربایجان شرقی
  • شهرآذربایجان شرقی
  • نوع آگهیدرخواستی
  • قیمت توافقی
توضیحات

مشاور کسب و کار مشاور سیستم سازی شرکت ها و کارخانه های صنعتی .تولیدی و خدماتی مشاور بازاریابی و فروش و استراتژی مشاور عارضه یابی و افزایش بهره وری تولید